Stay Connected:
Mr. Keshav Bapat
Mr. Keshav Bapat
Chair
Mr. Puneet Mishra
Mr. Puneet Mishra
Chair Elect
Dr. C P Ravikuar
Dr. C P Ravikuar
Vice Chair
Ms Sadhana Attavar
Ms Sadhana Attavar
Treasurer
Mr. Rajashekhar S
Mr. Rajashekhar S
Secretary
Abhishek Appaji
Abhishek Appaji
S Sethu Selvi
S Sethu Selvi
Navin Kumar
Navin Kumar
Prasant Misra
Prasant Misra
Sanjay Chitnis
Sanjay Chitnis
Raghavendra Prasad S G
Raghavendra Prasad S G
Anand M
Anand M
Shrikant Tangade
Shrikant Tangade
Dr. S K Niranjan
Dr. S K Niranjan
Vasantha Erraguntla
Vasantha Erraguntla
Dr. Chandrakanta
Dr. Chandrakanta
Bindhumadhava
Bindhumadhava
Dr. V. N. Muralidhara
Dr. V. N. Muralidhara
Ms. Deepa Shenoy
Ms. Deepa Shenoy
Dr. Kaushik Basu
Dr. Kaushik Basu